Stavební firma Online Olin s.r.o.

Provádíme kompletní dodávky stavebních a zemních prací. Zabýváme se zejména zakládáním staveb, realizací liniových staveb hlavních páteřních řadů a přípojek kanalizací, vodovodů, plynovodů. Dále sanací a izolací spodních staveb, výstavbou komunikací a dlážděných ploch, monolitických konstrukcí, opěrných zdí, oplocení a atd. Všechny tyto práce provádíme na klíč, včetně vypracování projektové dokumentace a kompletní inženýrské činnosti.

Disponujeme všestrannou technikou a vlastním skladem materiálů.

V tomto ohledu jsme nezávislí a připraveni splnit Vaše náročné požadavky. Náš stabilní tým je tvořen ze zkušených a plně proškolených pracovníků.
Jsme rychlí a spolehliví. Naše služby poskytujeme nejen firmám, městům a obcím, ale i soukromým osobám. Nabízíme rovněž pronájem stavebních strojů.

 

UKÁZKA NAŠICH STAVEB

 
mapa k prodejně Online Olin
volejte dispečink Online olin - volejte prodejnu

Nevíte si rady? Zavolejte nám, rádi vám pomůžeme s výběrem materiálu a nebo spočítáme kalkulaci na jeho dopravu.

nová reference

Stavba: Obnova místní komunikace U Stavu v obci Bohuňovice
Investor: Obec Bohuňovice
Obnova dopravního prostoru části ulice U Stavu v obci Bohuňovice v celkové délce 0,257 km. Cílem návrhu bylo usměrnit provoz na místní komunikaci a zajistit kvalitní a bezpečné přístupové komunikace k občanské vybavenosti obce a k nemovitostem obyvatel. Ulice plní funkci dopravní, obslužnou a společenskou.

Komunikace je navržena v optimálních šířkových parametrech vzhledem k uličnímu profilu. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci lokálně zúženou z důvodu realizace parkovacích stání a zajištění bezpečnostního odstupu od pevných překážek.

Dále byla v rámci díla realizovaná přeložka nízkonapěťového kabelového vedení, oprava stávajících kanalizačních přípojek, zbudování nových vodovodních přípojek.
jedna z posledních referencí