Uhlí ořech 1 - kvalitní Mostecké uhlí

Prohlédněte si námi dodávané uhlí.

Topení uhlím je v současné době cenově příznivé. Vytápění uhlím v automatických kotlích je dnes velice uživatelsky příznivé a v porovnání s topení dřevními peletami přibližně dvakrát levnější. Kvalitu uhlí určuje několik parametrů. Nejdůležitějšími z nich jsou vedle výhřevnosti uhlí také obsah síry, popela a vody. Obecně platí, že čím nižší obsah síry, popela i vody, tím je uhlí kvalitnější. Vyšší obsah síry v uhlí se často podílí na korozi kotle, může dojít také ke spékání uhlí a v neposlední řadě síra znečišťuje prostředí. Voda v uhlí je problém především kvůli rozpadání uhlí při skladování a nižší účinnosti při spalování. Vysoký obsah popela v uhlí je jednak spojen s častější obsluhou kotle a jednak snižuje účinnost celého procesu získávání tepla. Tak jako jinde i pro uhlí platí, že vyšší kvalitě odpovídá vyšší cena. V ceníku je uhlí rozděleno podle zrnitosti. Kvalitnější uhlí mívá větší zrnitost.

volejte dispečink kontejnery.info

Bílinské hnědé uhlí z Ledvic je nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí o výhřevnosti 11 – 18 MJ/kg. Těžené uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů. Bílinské uhlí nabízíme v hrubosti ořech II s nízkým obsahem škodlivin. Mostecké hnědé uhlí z Komořan je kvalitní tříděné vysoce výhřevné hnědé uhlí z produkce Severní energetické a.s. Společnost Online-olin dodává svým zákazníků mostecké uhlí ve frakcích kostka, ořech I a ořech II.

Na naší prodejně ve Šternberku vám nabízíme zastoupení obou dodavatelů. Máme příznivé ceny a samozřejmostí je i doprava uhlí k vám domů. Uhlí vážíme na pojezdové váze či přímo na nakladači. Pro snadnější manipulaci či čistější kotelny, nabízíme Mostecké i Bílinské uhlí také jako pytlované.