Základové desky

Základové desky

Provádíme zakládání staveb pro průmyslové objekty, rodinné domy, včetně dřevostaveb na klíč. Garantujeme minimální výškovou odchylku, maximální přesnost a kvalitu provedení s ohledem na vysoké požadavky zakládání dřevostaveb. Zajistíme vytyčení a zaměření stavby autorizovaným geodetem, veškeré zemní práce (sejmutí ornice, výkopy, zásypy, odvoz zeminy a apod.), uzemnění objektu, rozvody inženýrských sítí, armování betonářské výztuže a betonáž základových konstrukcí, plošnou – vodorovnou a svislou izolaci proti vodě a radonu.

volejte dispečink online