septiky, čov, jímky, čerpací stanice tlakové kanalizace

septiky, čov, jímky, čerpací stanice tlakové kanalizace

jimky a tlaková kanalizace

Provádíme zemní a stavební práce na dodávce nejrůznějších typů jímek, septiků, ČOV, čerpacích jímek, tlakové kanalizace apod. Při realizaci zajišťujeme veškeré zemní práce, dodávku a usazení navržené nádrže, obetonování, napojení na stávající instalace a odvoz přebytečné zeminy.

volejte dispečink online