komunikace, parkoviště, dlážděné a zpevněné plochy

komunikace, parkoviště, dlážděné a zpevněné plochy

komunikace, parkoviště, dlážděné a zpevněné plochy

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukci komunikací, parkovacích a odstavných zpevněných ploch, cyklostezek, chodníků a příjezdových cest i okapových chodníků apod.
Komunikace provádíme pro různé účely a různá zatížení z mnoha typů povrchů, jako jsou dlážděné povrchy ze zámkových dlažeb nebo betonové a živičné povrchy.
Všechny práce realizujeme vlastní mechanizací s dodáním materiálů z našeho skladu, přičemž velký důraz klademe na dodržování technologických postupů v oblasti jakosti pozemních komunikací.

Některé naše reference z výstavby komunikací a cest můžete vidět v našich referencích.

volejte dispečink online