komunikace, parkoviště, dlážděné a zpevněné plochy

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukci komunikací, parkovacích a odstavných zpevněných ploch, cyklostezek, chodníků a příjezdových cest i okapových chodníků apod.
Komunikace provádíme pro různé účely a různá zatížení z mnoha typů povrchů, jako jsou dlážděné povrchy ze zámkových dlažeb nebo betonové a živičné povrchy.
Všechny práce realizujeme vlastní mechanizací s dodáním materiálů z našeho skladu, přičemž velký důraz klademe na dodržování technologických postupů v oblasti jakosti pozemních komunikací.

Některé naše reference z výstavby komunikací a cest můžete vidět v našich referencích.

mapa k prodejně Online Olin
volejte dispečink Online olin - volejte prodejnu

Nevíte si rady? Zavolejte nám, rádi vám pomůžeme s výběrem materiálu a nebo spočítáme kalkulaci na jeho dopravu.

poslední reference

Stavba: Obnova místní komunikace U Stavu v obci Bohuňovice
Investor: Obec Bohuňovice
Obnova dopravního prostoru části ulice U Stavu v obci Bohuňovice v celkové délce 0,257 km. Cílem návrhu bylo usměrnit provoz na místní komunikaci a zajistit kvalitní a bezpečné přístupové komunikace k občanské vybavenosti obce a k nemovitostem obyvatel. Ulice plní funkci dopravní, obslužnou a společenskou.
Komunikace je navržena v optimálních šířkových parametrech vzhledem k uličnímu profilu. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci lokálně zúženou z důvodu realizace parkovacích stání a zajištění bezpečnostního odstupu od pevných překážek. Dále byla v rámci díla realizovaná přeložka nízkonapěťového kabelového vedení, oprava stávajících kanalizačních přípojek, zbudování nových vodovodních přípojek.
úprava komunikace
Stavba: Nové domy Brodek u PV
– úprava komunikace
Investor: Obchodní Centrum Olomouc, a.s.,
tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc
Jedná se o vybudování přístupové asfaltové komunikace v Brodku u Prostějova v nově vznikající zástavbě. Předmětem dodávky bylo provedení kompletních konstrukčních vrstev vč. dodávky finálních živičných vrstev. Dále byly provedeny rozvody optických kabelů. Součástí zakázky byla i oprava stávajících nevyhovujících páteřních řadů kanalizace.
jedna z posledních referencí