izolace spodních staveb

izolace spodních staveb

V rámci dodatečných izolací spodních staveb provádíme práce na sanaci nevyhovujících vnějších hydroizolací sklepních prostor, které spočívají v odkopání zeminy okolo objektu, pokládky systémového drenážního potrubí včetně revizních šachet, montáže ochranné geotextilie, svislé nopové fólie a zásypu vhodným drenážním kamenivem.

volejte dispečink online