inženýrské sítě a přípojky is

inženýrské sítě a přípojky is

inženýrské prípojky šternberk

Provádíme komplexní výstavbu všech typů liniových staveb (gravitační a tlakové kanalizační řady, vodovodní řady, plynovody, NN, VN, VO vedení). Specializujeme se na realizaci hlavních páteřních řadů v obcích a městech, přípojek IS k RD a průmyslovým objektům, včetně samotného napojení jádrovým vývrtem.
V přípravné fázi realizace IS jsme schopni vyprojektovat PD ve všech stupních stavebního řízení, včetně zajištění inženýrské činnosti, prostřednictvím naší autorizované osoby vodohospodářských staveb.
Na všechny námi prováděné práce zpracováváme předávací dokumentaci ke kolaudaci.

volejte dispečink online