Hrubé stavby

Hrubé stavby

Hrubé stavby a základy rodinných domů

Provádíme výstavbu RD ve fázi zhotovení základové desky, vyzdění nosné konstrukce objektu, uložení stropní konstrukce a zastřešení v návaznosti na tesařské a klempířské práce.

Nabízíme další navazující práce jako zpevněné a dlážděné plochy, přípojky inženýrských sítí, oplocení pozemků, základy pro brány, opěrné zídky až po finální terénní úpravy.

volejte dispečink online