Reference

ZD U Kapličky

Zemní a výkopové práce pro založení rodinného domu ve svažitém, špatně přístupném terénu. Následná betonáž základových pasů, základových tvárnic, montáž kanalizace a provedení obsypů a zásypů. Betonáž a izolace dvouúrovňové základové desky.

Demolice U Vrby

Kompletní demolice rodinného domu ve Šternberku. Odstranění střechy a krovů, strojní demolice zdiva a stropů, následná separace a odvoz odpadů k recyklaci , nebo na skládku.

Chodník hřbitov

Odstranění stávajícího poškozeného chodníku, včetně podkladních vrstev a vybudování nové asfaltové komunikace na hřbitově ve Šternberku. Investor Město Šternberk.

Bazén Bystrovany

Kompletní dodávka bazénu do zahrady. Zemní práce, betonáž spodní desky, zdění, zásyp a betonáž horní desky. Povrch okolo bazénu – dřevěná podlaha.

Demolice Ořechová

Demolice přístavku na Ořechové ulici včetně odvozu a likvidace stavebních sutí.

Dlažba u RD

Realizace dlážděných ploch ve dvoře u rodinného domu. Zámková dlažba, palisády.

Chodník Opavská

Nový chodník a osvětlení na ulici Opavská pro Město Šternberk. Odkopání pláně, pokládka obrubníků, nová svodidla, dláždění zámkové dlažby.

Lokalita U Cihelny

Kompletní výstavba nové lokality pro obec Lužice. Inženýrské sítě, pokládka živice.

Porucha kanalizace

Demolice stávající havarované kanalizace, pokládka nového potrubí, napojení na hlavní řad v komunikaci, finální úprava povrchů.

Rek. kanalizace

Rekonstrukce kanalizace pro bytový dům v Olomouci na malém prostoru s použitím pažících boxů.

Zámková dlažba

Provedení zámkové dlažby na svažitém a omezeném prostoru.

ZD U Vrby

Základová deska na klíč.