Vibrační deska WACKER – 500kg E60

Vibrační deska WACKER 500kg

Půjčovné:

1 den – 1.500,-Kč

1/2 den – 1.000,-Kč

Kauce 5.000,-Kč

volejte dispeink online

Vibrační deska WACKER. Vibrační deska patří mezi hutnící stroje, tj. stroje určené pro hutnění zemin nebo živic (asfalt). Pracovní částí je ocelová nebo ocelolitinová deska (též plotna), na které je umístěn vibrátor, nejčastěji poháněný spalovacím motorem. Vlivem vibrací se deska pohybuje a současně tyto vibrace přenáší na hutněný materiál.