Uhlí Most ořech 1

Uhlí Most ořech 1

345

Technické parametry

Zrnitost ořech I 20-40 mm
Výhřevnost 19,8-20 MJ/kg
Obsah popela 9,5-10,5 %
Obsah síry 1,3-1,7 %
Obsah vody 26,3-26,5 %
volejte dispečink online

Jedná se o zrnitost 20-40mm. Uhlí je určeno pro starší kotle s manuálním přikládáním. Uhlí je rovněž tříděné s minimálním podílem prachu.