praný kačírek 32-63 mm

cena za 1 tunu

Přírodní kamenivo většinou říčního původu, frakce vodou praná, která zůstává nedrcená. Má zaoblené tvary s ohlazeným povrchem. Je vhodný pro zásypy a drenáže ale také jako okrasný kámen v zahdadách i u příjezdových cest. Taktéž je vhodný k výrobě čerstvého betonu a betonových směsí. Velikost kamínku je vždy od 32mm do 63mm, které zajišťuje třídící technika.