Novinky

Lomový kámen

Lomový kámen je oblíbeným materiálem pro realizace různých pohledových a dekorativních ploch v okolí domů a staveb. Vzniká primárním rozpojováním horniny v kamenolomu za pomocí trhacích prací. V poslední době nachází drcený lomový kámen větších frakcí (tříděný a netříděný) stále masivnější uplatnění:

– zahradní architektura

– zdění pohledových opěrných zdí a plotů, pro tzv. gabiony (prostorové prvky skládající se z drátové formy a kamenné výplně), pro použití v gabionech je třeba dodat kamenivo ve vhodné velikosti,

– zpevnění břehů říčních koryt

Kategorie: ,

Popis

Lomový kámen – různé velikosti