kostka

350.00

Technické parametry

Zrnitost ořech I 20-40 mm
Zrnitost ořech II 10-25 mm
Zrnitost kostka 40-100 mm
Výhřevnost 19,8-20 MJ/kg
Obsah popela 9,5-10,5 %
Obsah síry 1,3-1,7 %
Obsah vody 26,3-26,5 %
volejte dispečink online

Popis

Jedná se o zrnitost 40-100mm. Je určeno pro starší kotle s manuálním přikládáním. Uhlí je rovněž tříděné s minimálním podílem prachu.

cena: 350,- kč/q