BAUMIT. BETON SMĚS B20 25 kg

BAUMIT. BETON SMĚS B20 25 kg

Popis

BAUMIT. BETON SMĚS B20 25 kg

Mrazuvzdorný beton pro plochy s požadavky na střední pevnost (podlahy ve sklepech, garážích, chodníky apod.).

Je vhodný pro běžné betonářské práce, včetně stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže (drobné betonové konstrukce, podlahy apod.) nebo také jako výplň ztraceného bednění. Je určen pro ruční i strojní zpracování.

Doporučená aplikační tloušťka při aplikaci na podlahy je 10 – 50 mm (tloušťka vrstvy plovoucích podlah se provádí podle statického výpočtu resp. ČSN 74 4505).