Odpady

drive-in

!!! Jsme oprávněný subjekt k převzetí odpadu dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb.!!! Na naší provozovně přebíráme odpad od občanů i firem do přistavených mobilních zařízení – kontejnerů. Pokud vyklízíte půdu, garáž, stříháte stromky, hrabete listí, nebo demolujete příčky v domě a není vhodné si nechat přistavit kontejner? Takový odpad lze dodat právě k nám, kde odpad patřičně zařadíme a ekologicky zlikvidujeme. V případě potřeby Vám i zapůjčíme přívěsný vozík pro bezproblémový převoz a shozy stavebních sutí.

BETON

17 01 01

ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ

17 01 07

ASFALTOVÉ SMĚSI (neobsahující dehet)

17 03 02

ZEMINA A KAMENÍ

17 05 04

SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (neobsahující nebezpečné látky)

17 09 04