Rozpálená nabídka Briket

Spustily jsme jarní akci paliv. Všechny naše brikety teď dostanete za jednu cenu. Ano čtete správně, všechny brikety máme za 99 Kč a to jak válcové, hranaté, RUF, brikety z tvrdého dřeva i dřeva měkkého. Pospěšte si do našeho skladu, akce platí do vyprodání skladových zásob.

Nový povrch v areálu nemocnice ve Šternberku
výstavba chodníků v obci stavenice
Založení stavby - mlín Malitas

Úprava ulice Generála Eliáše

Dokončily jsme úpravu ulice Generála Eliáše s ulicí Lidická.

Město Šternberk dokončilo velmi rozsáhlé stavební úpravy ulic Generála Eliáše a Lidické a zčásti i v prostoru nemocnice. Hlavním důvodem rozsáhlých stavebních úprav v lokalitě bylo zvýšení počtu parkovacích míst, zajištění bezpečného pohybu pěších a cyklistů při předpokládané zvýšené intenzitě dopravy související s rozšířením parkovacích kapacit v nemocnici, příjezdu k atletickému stadionu a krytému bazénu.

V lokalitě byly opraveny nejen všechny komunikace včetně parkovacích stání, sjezdů, chodníků a stezek, ale přibyly také nové cesty pro napojení atletického stadionu a krytého bazénu a došlo k prodloužení komunikace do areálu nemocnice. Pěší a cyklisté mohou využít novou smíšenou stezku, na pravé straně je nový chodník pro pěší. Okolo kotelny nemocnice byla zahájena stavba příjezdové komunikace, která bude v budoucnu sloužit pro napojení atletického stadionu. Vyrostou zde chodníky, ale i parkovací stání pro auta i autobusy.

Na Lidické se dočkali místní nové vozovky, chodníků a celý prostor před fotbalovým stadionem je řešen jako parkoviště se čtyřmi řadami kolmého stání z betonové drenážní dlažby. Celkově se v řešené lokalitě vybudovalo 130 parkovacích míst pro osobní automobily, plus 8 míst pro zdravotně a tělesné postižené.

V rámci stavby bylo instalováno nové veřejné osvětlení a proběhly rozsáhlé vegetační úpravy, které řeší obnovu původních stromů a doplnění novou výsadbou, včetně keřů a trávníkových ploch.Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, doplněním a úpravám stavebních prací v průběhu realizace díla a také z důvodu návaznosti stavby na dokončované a připravované akce v dané lokalitě byla cena díla navýšena z původních 19 538 505,35 Kč bez DPH na konečnou cenu 21 127 331,59 Kč bez DPH.

Demolice rodinného domu a následná recyklace odpadů
Vydláždění příjezdové cesty u MŠ Lužice
Výstavba komunikace ve Šternberku
Drtíme a třídíme odpad

Podrceno

Specializujeme se na zpracování menších objemů stavebních odpadů v omezených prostorech. Místo nákladné likvidace sutí, je podrcený materiál zpětně využitý na probíhající stavbě. Ekonomické i ekologické řešení. All in…