Roxor je betonářská ocel. Je to tyč žebírková z oceli značky 10 335 vyrobená podle normy ČSN 42 5533. Roxor je používán jako výztuž do betonu, přesněji je používán jako výztuž realizovaných betonových konstrukcí, ať už se jedná o stropní či podlahové betonové konstrukce nebo jiné obdobné betonové konstrukce jako jsou ploty a základy ze ztraceného bednění vyztužené roxory. Do všech těchto konstrukcí je používán roxor jako betonářská výztuž.

Pokud je při výrobě betonové konstrukce použit roxor jako výztuž, je docíleno zvýšení únosnosti celé konstrukce a je sníženo riziko případných deformací, vložením roxorů do betonu vzniká konstrukce, která je nazývána jako železobeton. Aby byl železobeton kvalitní musí být docílena soudržnost, což je kvalitní spolupůsobení mezi betonem a samotnou výztuží. Soudržnost mezi betonem a výztuží zvanou roxor je docíleno výstupky na ocelové tyči, tyto jsou tvarované a známé pod pojmem žebírka. Proto se také roxory objevují na trhu pod technickým názvem „Tyč žebírková z oceli“ prodávaná jako betonářská výztuž.

Je třeba vědět že pokud chceme aby roxor nekorodoval a vydržel dlouhou dobu v betonové konstrukci, musí být v betonu uložen dostatečně hluboko, vrstva betonu ocel chrání proti masívní korozi a tím možného snížení účinnosti výztuže betonu. Také je možné žebírkové tyče – roxory před použitím natřít ochranným nátěrem proti korozi.