Cyklostezka ze Šternberka do Hnojic

Ze Šternberka do Hnojic na kole do nové lokality 18 RD. Právě jsme zahájili výstavbu posledního úseku z Lužic nedaleko Šternberka do Stádla.

.

Úprava ulice Generála Eliáše

Dokončily jsme úpravu ulice Generála Eliáše s ulicí Lidická.

Město Šternberk dokončilo velmi rozsáhlé stavební úpravy ulic Generála Eliáše a Lidické a zčásti i v prostoru nemocnice. Hlavním důvodem rozsáhlých stavebních úprav v lokalitě bylo zvýšení počtu parkovacích míst, zajištění bezpečného pohybu pěších a cyklistů při předpokládané zvýšené intenzitě dopravy související s rozšířením parkovacích kapacit v nemocnici, příjezdu k atletickému stadionu a krytému bazénu.

V lokalitě byly opraveny nejen všechny komunikace včetně parkovacích stání, sjezdů, chodníků a stezek, ale přibyly také nové cesty pro napojení atletického stadionu a krytého bazénu a došlo k prodloužení komunikace do areálu nemocnice. Pěší a cyklisté mohou využít novou smíšenou stezku, na pravé straně je nový chodník pro pěší. Okolo kotelny nemocnice byla zahájena stavba příjezdové komunikace, která bude v budoucnu sloužit pro napojení atletického stadionu. Vyrostou zde chodníky, ale i parkovací stání pro auta i autobusy.

Na Lidické se dočkali místní nové vozovky, chodníků a celý prostor před fotbalovým stadionem je řešen jako parkoviště se čtyřmi řadami kolmého stání z betonové drenážní dlažby. Celkově se v řešené lokalitě vybudovalo 130 parkovacích míst pro osobní automobily, plus 8 míst pro zdravotně a tělesné postižené.

V rámci stavby bylo instalováno nové veřejné osvětlení a proběhly rozsáhlé vegetační úpravy, které řeší obnovu původních stromů a doplnění novou výsadbou, včetně keřů a trávníkových ploch.Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, doplněním a úpravám stavebních prací v průběhu realizace díla a také z důvodu návaznosti stavby na dokončované a připravované akce v dané lokalitě byla cena díla navýšena z původních 19 538 505,35 Kč bez DPH na konečnou cenu 21 127 331,59 Kč bez DPH.

Demolice RD

Vydláždění před MŠ v Lužicích.

Vydláždění příjezdové cesty u MŠ Lužice

Zítra nám začíná nový školní rok a v MŠ Lužicích mají provedeny nové dlážděné plochy. Následně začínají práce na nové koloběžkové dráze pro děti.

Výstavbě nové komunikace ve Šternberku

Příprava lokality pro RD

Nová stavba

Rezidence Šantovka

Monolitické podezdívky oploceni