Rekonstrukce v areálu nemocnice Šternberk

Nový povrch v areálu nemocnice ve Šternberku

Při rekonstrukci objektu jsme prováděli kompletní odkanalizovaní splaškových a dešťových vod, prodloužení vodovodu a kompletní zpevněné povrchy. Nemocnice Šternberk – magnetická rezonace.

Chodníky v obci Stavenice

Cyklostezka ze Šternberka do Hnojic

Ze Šternberka do Hnojic na kole do nové lokality 18 RD. Právě jsme zahájili výstavbu posledního úseku z Lužic nedaleko Šternberka do Stádla.

.

Úprava ulice Generála Eliáše

Dokončily jsme úpravu ulice Generála Eliáše s ulicí Lidická.

Město Šternberk dokončilo velmi rozsáhlé stavební úpravy ulic Generála Eliáše a Lidické a zčásti i v prostoru nemocnice. Hlavním důvodem rozsáhlých stavebních úprav v lokalitě bylo zvýšení počtu parkovacích míst, zajištění bezpečného pohybu pěších a cyklistů při předpokládané zvýšené intenzitě dopravy související s rozšířením parkovacích kapacit v nemocnici, příjezdu k atletickému stadionu a krytému bazénu.

V lokalitě byly opraveny nejen všechny komunikace včetně parkovacích stání, sjezdů, chodníků a stezek, ale přibyly také nové cesty pro napojení atletického stadionu a krytého bazénu a došlo k prodloužení komunikace do areálu nemocnice. Pěší a cyklisté mohou využít novou smíšenou stezku, na pravé straně je nový chodník pro pěší. Okolo kotelny nemocnice byla zahájena stavba příjezdové komunikace, která bude v budoucnu sloužit pro napojení atletického stadionu. Vyrostou zde chodníky, ale i parkovací stání pro auta i autobusy.

Na Lidické se dočkali místní nové vozovky, chodníků a celý prostor před fotbalovým stadionem je řešen jako parkoviště se čtyřmi řadami kolmého stání z betonové drenážní dlažby. Celkově se v řešené lokalitě vybudovalo 130 parkovacích míst pro osobní automobily, plus 8 míst pro zdravotně a tělesné postižené.

V rámci stavby bylo instalováno nové veřejné osvětlení a proběhly rozsáhlé vegetační úpravy, které řeší obnovu původních stromů a doplnění novou výsadbou, včetně keřů a trávníkových ploch.Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, doplněním a úpravám stavebních prací v průběhu realizace díla a také z důvodu návaznosti stavby na dokončované a připravované akce v dané lokalitě byla cena díla navýšena z původních 19 538 505,35 Kč bez DPH na konečnou cenu 21 127 331,59 Kč bez DPH.

Demolice RD

Vydláždění před MŠ v Lužicích.

Vydláždění příjezdové cesty u MŠ Lužice

Zítra nám začíná nový školní rok a v MŠ Lužicích mají provedeny nové dlážděné plochy. Následně začínají práce na nové koloběžkové dráze pro děti.

Výstavbě nové komunikace ve Šternberku

Příprava lokality pro RD

Nová stavba

Rezidence Šantovka